maandag 11 februari 2019

Lesuur: A3-6c(12) Aula(200) B1-1c(30) B2-1(60) B2-2c(30) B3-4c(30) D1-5c(14) D3-1c(24)
1e uur PLA   KEC   WIE 5H5 AMA   5H1 - LAN
2e uur KAI   wtOB JAJ Spa ckv 4V.wisb6 Enquête WEA  
3e uur  "    DAJ  "  PEW SPA 2S Enquête DAP
4e uur  "    wtOB   6V1 VEG 4H MAW HPJ WEA  
5e uur      "  JAJ MOJ Ckv spa  "   
6e uur KAI fotomodule KEC  "  WIE 5H5 5H4 VEG WEA 5H1 - LAN
7e uur BnB  "     "  MOJ 5V MAW HPJ SND  
Extern Intern