Toneel en muziek hebben op het Montessori Lyceum Amsterdam altijd een grote plaats ingenomen. Deze site geeft daarvan een historisch en nostalgisch beeld.